Suomalaisen viulun päivä 2016 – kilpailun säännöt

SUOMALAISEN VIULUN PÄIVÄ 2016      –      KILPAILUN SÄÄNNÖT

 

1. Suomen Viulunrakentajat ry:n vuonna 2016 järjestämän kilpailun tarkoitus on verrata nykyaikaisen suomalaisen jousisoittimen rakentamisen tasoa kansainvälisiin standardeihin ja kiinnittää huomiota suomalaisen viulunrakennuksen parhaimpiin tuloksiin. Kilpailu tullaan toteuttamaan Lahden konservatoriolla, Sibeliuksenkatu 8, Lahti, 30.10. – 2.11.2016, ja arvostelu suoritetaan seuraavissa sarjoissa:

a) viulu
b) alttoviulu
c) sello

Kilpailussa arvostellut soittimet asetetaan näyttelyyn. Näyttely pidetään Lahden konservatorion tiloissa keskiviikkona 2.11.2016 klo 10.00-13.00. Kilpailun ja näyttelyn aikana ei ole mahdollista poistaa tai vaihtaa kilpailuun osallistuvia soittimia.

2. Kilpailuun voi ottaa osaa kuka tahansa, joka on yhdistyksen jäsen ja on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa soitinten luovutushetkellä.

Kilpailun osanottomaksu on 30 euroa / soitin, ja se maksetaan luovutettaessa soitin
kilpailuun.

3. Kukin jäsen saa osallistua kilpailuun yhteensä enintään neljällä modernilla soittimella ja enintään kahdella soittimella / sarja. Osallistuvat soittimet eivät saa olla osallistuneet aikaisempiin yhdistyksen järjestämiin kilpailuihin.

4. Tuomaristolla on oikeus päättää, mitkä soittimet se jättää arvostelematta seuraavin perustein:

a) soittimet, jotka ovat jo voittaneet palkintoja muiden yhteisöjen järjestämissä kilpailuissa.
b) soittimet, jotka on koneellisesti työstetty tai joiden pintakäsittely on suoritettu
spray-laittein
c) soittimet, joita ei voida ulkomuotonsa, koristelunsa, värinsä tai materiaalinsa puolesta pitää sellaisina, että ne edustavat perinteisiä arvoja jousisoitinten rakennuksessa.
d) soittimet, jotka on tehty näyttämään vanhoilta soittimilta.
e) soittimet, jotka mitoiltaan eivät noudata vakiintuneita, yleisesti käytössä olevia mittoja. Viulujen kaikukopan pituus suoraan mitattuna tulee olla välillä 350-360mm ja alttoviulujen välillä 380-420mm.

5. Kilpailuun osallistuva rakentaja varustaa soittimensa sellaisilla kielillä, jotka hän katsoo sopivimmiksi. Kilpailuun luovutettavien soittimien tulee olla nimettömiä. Polttoleimoja ei saa olla näkyvissä ja mahdollisten etikettien tulee olla peitettyjä.

6. Kilpailuun luovutettavat soittimet tulee jättää kilpailun järjestäjän nimeämälle edustajalle Lahden konservatoriolla sunnuntaina 30.10.2016 klo 15.00 – 19.00. Luovutuksen yhteydessä kullekin soittimelle annetaan osallistumisnumero, jonka yhdistyksen edustaja merkitsee sekä soittimeen, koteloon että kuittiin.

7. Kilpailun tuomaristo koostuu seuraavista jäsenistä:

xxx, käsityötaito, tuomariston puheenjohtaja
xxx, käsityötaito
Juhani Palola, viulu ja alttoviulu
Sebastian Silén, viulu ja alttoviulu
Tomi Uotila, sello

Kaikki tuomariston päätökset ovat lopullisia.

8. Yhdistys ei vastaa soitinten vakuuttamisesta kilpailun ja näyttelyn aikana. Rakentajan on itse, mikäli katsoo tarpeelliseksi, vakuutettava kilpailuun osallistuva soittimensa.

9. Arvostelu toteutetaan siten, että maksimipisteistä 50% annetaan ääniarvostelun osalta ja 50% teknisen rakentamisen osalta. Kilpailun kunkin sarjan voittaja on se rakentaja, jonka soitin on saanut suurimman yhteenlasketun pistemäärän.

10. Tuomaristo tulee jakamaan kussakin sarjassa 1.:n, 2.:n ja 3.:n sijan 9. kohdan periaatteiden mukaisesti. Tämän lisäksi tuomaristolla on oikeus päättää, kuinka monelle seuraaville sijoille sijoittuneille annetaan kunniakirjat. Erikseen annetaan kunniakirjat kussakin kolmessa sarjassa ääniarvostelussa korkeimman pistemäärän saaneen soittimen rakentajalle. Sijoitukset tulee olla selvillä soitinnäyttelyn ja parhaimmilla soittimilla annettavan konsertin alkuun mennessä. Konsertissa kuultavien soittimien valintakriteerit ovat seuraavat: viulusarjassa kaksi yhteispisteiden mukaan parasta viulua sekä äänipisteiden mukaan kaksi parasta viulua, alttoviulusarjassa yksi yhteispisteiden mukaan paras alttoviulu sekä yksi äänipisteiden mukaan paras alttoviulu ja sellosarjassa yksi yhteispisteiden mukaan paras sello sekä yksi äänipisteiden mukaan paras sello. Konsertti pidetään keskiviikkona 2.11.2016 klo 14.00 Lahden konservatoriolla.

11. Kilpailuun jätetyt soittimet luovutetaan takaisin rakentajille tai heidän edustajilleen osallistumismaksun kuittia vastaan soitinnäyttelyn ja konsertin jälkeen.

12. Soittimien mensuurien tulee noudattaa nykyisin käytössä olevia standardeja. Viuluissa kaulamensuurin tulee olla 130mm ja vartalomensuurin 195mm. Alttoviuluissa kaulamensuurin suhde vartalomensuuriin tulee olla 2:3. Selloissa kaulamensuurin suhde vartalomensuuriin tulee olla 7:10. Selloissa kaulamensuurin tulee olla 280mm. Yli 1mm poikkeama kaulamensuurissa johtaa 0-pisteisiin mensuuripisteiden osalta. Kaula- ja vartalomensuurin ollessa juuri halutut saa soitin täydet pisteet mensuurista. Vartalomensuuri mitataan kilpailussa tallan keskeltä, ei f-aukkojen lovista. Jos rakentaja on tehnyt soittimen alkuperäisen mallin mukaisesti erilaisella vartalomensuurilla, talla tulee kilpailua varten siirtää hyväksytylle paikalle. Painotus on kaulamensuurin mitalla. Oikeat mittauspisteet selviävät seuraavista kuvista:

kaulamensuuri

 

 

vartalomensuuri